Untitled-1Riktlinjer för kvalitet

Jämjö Golv strävar ständigt efter nöjda kunder och det ska vi uppnå genom:

  • Att vi har en öppen dialog med kunden.
  • Att vi strävar mot att alltid rekommendera produkter av högsta kvalitet.
  • Att arbetet utförs inom överenskommen tidsplan.

Vårt mål är vidare:

  • Att ständigt sträva efter att alla arbeten utförs enligt gällande branschnormer och föreskrifter för bästa resultat.
  • Att utfört arbete kontrolleras med hjälp av egen kontroll och slutbesiktning.

Vi på Jämjö Golv är inte nöjda förrän du som kund är nöjd med resultatet. Vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra vårt kvalitetsarbete.

Riktlinjer för miljön

  • Vår vision är att på ett effektivt sätt utnyttja våra resurser på ett för miljön så riktigt sätt som möjligt.
  • Vi skall arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga miljöförbättringar.
  • Vi skall hushålla med resurser.
  • Vi skall med marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar.